Kraków - Bieżanów

Cennik

Pełny pakiet 10h dziennie 
699 zł miesięcznie

 Zawiera całodzienną ( do 10h) opiekę miesięczną nad dzieckiem
Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe,
udział w imprezch organizowanych przez żłobek
Napoje, mokre chusteczki, kremy

 

    
    Wyżywienie 

      Całodzienne wyżywienie 13 zł dziennie
      obiad dwudaniowy 9 zł
      Rodzice również mogą przynieść orginalnie zamknięte słoiczki
 


Wpisowe 400 zł

Płatne jednorazowo na wszystkie lata kiedy dziecko będzie uczęszczało do naszego żłobka
Wpisowe gwarantuje rezerwacje miejsca dla dziecka w żłobku.

- Materiały (Śliniak, materiały kosmetyczno-higieniczne  (z wyłączeniem pampersów), ręcznik, materiały plastyczne.
- Wpisowe jest bezzwrotne i  traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej.Wpłat prosimy dokonywać do 5go danego miesiąca
 W roku 2019 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udzielać będzie  dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
Dotacja (dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:
1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);
2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objete opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę
na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).
Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
W okresie udzielania dotacji podmioty ją otrzymujące (prowadzące żłobki, kluby dziecięce dotacji lub zatrudniające dziennych opiekunów) zobowiązane będą do pomniejszania/zwrotu części opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych za objęcie opieką dziecka tzw. „czesne” o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
Dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów będących mieszkańcami miasta Krakowa niezależnie od ilości godzin opieki.
Zgodnie z zapisami zawieranych umów transza dotacji za miesiące styczeń i luty wypłacona będzie podmiotom z którymi zawarto umowy do końca lutego, transze za kolejne miesiące płatne będą do końca miesiąca którego dotyczy transza.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych  dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84 e-mail bz.umk@um.krakow.pl

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego

Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 / Polityka prywatności
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności